SHORTSEA SHIPPING:  Mer transport og mindre utslipp
Search
 

​​Denne tjenesten er levert av Shortse​a Promotion C​entre Norge​ i samarbeid med flere næringsorganisasjoner tilknyttet sjøtransport. ​​​​Målet er å øke kunnskapen om sjøtransporten i Norge. Informasjontjenestene retter seg mot norske speditører, eksportører, importører og distributører som kan ha glede av de fordeler sjøveien byr på. 

Våre showcase viser bruk av sjøtransport og de besparelser som kan oppnåes. Vi ser på viktigste utfordinger og hvordan disse kan overkommes. Alt beskrives fra transportbrukers ståsted. 

Shortsea Promotion Centre N​​orge​

Overføring av transport til sjø er en etablert politikk i EU og i Norge. Økende biltransport medfører økte køer og miljøskader. Sjøtransport er det åpenbare alternativ. Den norske regjeringen og EU samarbeider for å øke markedsandelen til sjøtransport.  

Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet støtter derfor arbeidet til Shortsea Promotion Centre i Norge. Senteret ble startet i 2003. Senteret er også støtte av en rekke linjer og havner​  

Shortsea styringsg​rup​pe

Følgende personer deltar i en prosjektgruppe som styrer denne websider:

  • Maritimt Forum: Hege Solbakken, styringsgruppens leder
  • SPC Norge: Hans Kristian Haram
  • NHO - LT: Erling Sæther
  • Norsk Havneforening: Arnt-Einar Litsheim
  • KS-Bedrift Havn: Pia Farstad von Hall
  • Norges Rederiforbund: Ingvild Låg Paulsrud
  • Fraktefartøyenes Rederiforening: Siri Hatland
  • Norsk skipmeglerforbund: Knut Frode Eriksen 

Kontakt oss gjerne på shortsea@shortseashipping.no eller ring Hans Kristian Haram på telefon 9056 2994!!!​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​
Web Part Error: The sandboxed code execution request was refused because the Sandboxed Code Host Service was too busy to handle the request.
​​
​​
Web Part Error: The sandboxed code execution request was refused because the Sandboxed Code Host Service was too busy to handle the request.
​​
Web Part Error: The sandboxed code execution request was refused because the Sandboxed Code Host Service was too busy to handle the request.
 
omoss